FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | E-conomic integration

2.1. Konto indstillinger

Du er her: Kontrolpanel > Webshop > E-conomic integration > Kontoindstillinger

Grundet problemer med e-conomic api påvirker Igangværende Fakturaer ikke "På lager" og "Tilgængelig" i e-conomic lager-modul når de oprettes fra webshoppen. 
Det kan derfor ikke anbefales at benytte overførsel til Igangværende Faktura eller Opgrader til Igangværende Faktura i samspil med lagerstyring via webhooks, da det ikke giver det forventede resultat.


Det første du skal gøre i SmartWeb er at udfylde Kontoindstillinger, når du har gjort dette, vil du få adgang til resten af indstillingerne.

Aftalenummer, Bruger-ID og adgangskode

Du skal indtaste det Aftalenummer, Bruger-ID og adgangskode, som E-conomic har tildelt dig.


E-conomic lagermodul

Du skal vælge Ja ved E-conomic lagermodul, hvis du har dette modul slået til i e-conomic.

OBS. Lagerantal SKAL være på plads i E-conomic, før du aktiverer dette. Det sker ikke via integrationen. Altså sendes lagerantal ikke fra SmartWeb til E-conomic.


Hvis du ikke har modulet i e-conomic, skal du selvfølgelig heller ikke slå det til i SmartWeb.
Lagermodulet låser lagerantallet i SmartWeb, da det opdateres via e-conomic. Lagermodulet fungerer via webhook, som er en funktion i e-conomic, der laver live kald til SmartWeb serveren ved op- og nedskrivning af lager. Bemærk at varenumre kun opdateres fremadrettet med webhooks, dvs. når lagerantal ændres i e-conomic
Læs om opsætning her.


Lager metode

Vær opmærksom på, at det er meget vigtigt, at dine ordrer korrekt opgraderes til igangværende faktura i E-conomic, for at lagerstyringen virker. Læs mere her.


Sites

Du kan her vælge om du e-conomic skal hente ordrer fra et specifikt site f.eks. dit standard site eller om de skal hente fra alle dine sider. Dette giver dig også mulighed for at tilknytte en separat e-conomic konto til hver af dine sider.


Integrationskode 

Dette skal bruges når man opretter webhooks med e-conomic, denne kode bliver auto-genereret fra SmartWeb. Du kan læse mere om webhooks HER.


Status

Ved Status kan du bestemme om integrationen skal være i gang eller om den skal pauses. Hvis du sætter den på pause, vil din webshop ikke blive synkroniseret.
I nogle tilfælde vil integrationen sætte sig selv på pause. Det kan eksempelvis ske, hvis kontoindstillingerne er forkerte. Du kan læse mere om, hvad du skal gøre når integrationen går på pause her.Notifikationer

Ved Notifikationer kan du vælge om du vil have en besked (e-mail), hver gang integrationen har synkroniseret eller når synkroniseringen sættes på pause pga. fejl. Informationerne i denne notifikation svarer til de informationer du kan se af historikken i kontrolpanelet. 


Notifikationer e-mail

Ved Notifikation e-mail skal du indtaste e-mailadressen på den person, der skal modtage notifikationen. 


Notifikationer kontakt

Ved Notifikation kontakt skal du indtaste navnet på den person, der skal modtage notifikationen.


Opret ordre i E-conomic som

Her vælges om ordren skal oprettes som igangværende faktura eller ordre i e-conomic. Hvis du vælger Ordre vil du få flere valgmuligheder. Disse bliver gennemgået herunder:Tilføj selv varenumre, Tilvalg vises på faktura i e-conomic, Udsend automatisk PDF faktura, samt Synkroniser ved status bliver gennemgået nedenfor.

  • Opgrader til Igangværende faktura ved status. Du kan her vælge hvornår du ønsker at ordrene skal synkroniseres med e-conomics og ligeledes hvornår de skal opgraderes til at være en Igangværende faktura. Bemærk at når du opdaterer noget i en specifik ordre i SmartWeb, så vil den automatisk blive opdateret i e-conomic også. Dette giver dig mulighed for at bearbejde ordren i SmartWeb selvom den allerede er lagt ind i e-conomics system.

 

  • Slet annulerede ordrer fra e-conomic. Hvis du siger ja til denne indstilling, så er det muligt for dig at slette ordren direkte i e-conomic hvis den er sat som Annulleret i din SmartWeb administration.Tilføj selv varenumre

Hvis der i feltet Tilføj selv varenumre er valgt nej vil integrationen automatisk udfylde varenummer for dig. Dine varenumre vil samtidig blive overskrevet og låst.

OBS: Hvis du vælger denne fra, kan den overskrive dine egne varenumre.

Hvis du vælger Ja betyder det, at du selv skal angive varenummer for hvert produkt. Du være opmærksom på, at disse ikke må indeholde specialtegn. Hvis du ikke angiver et varenummer, vil integrationen ikke synkronisere produktet.

Hvis du anvender en E-conomic med Ajour integration så skal denne være sat til Ja. Ellers vil dine produkter få nye varenumre.

Når produktet er oprettet i E-conomic, skal du være opmærksom på, at du ikke kan ændre varenummeret i SmartWeb. Dette skyldes, at du ikke kan redigere i varenumrene i e-conomic.


Tilvalg vises på faktura i E-conomic
Ved denne indstilling kan du vælge om produkters tilvalg skal vises på fakturaen i e-conomic.


Udsend automatisk PDF faktura

Hvis du vælger Ja til denne så vil kunden automatisk modtage en faktura i pdf format per mail, så snart du har færdiggjort fakturaen i e-conomic.


Synkroniser ved status

Her angiver du hvornår en ordre bliver oprettet i e-conomic. Som standard bliver ordren overført til e-conomic, når du i SmartWeb ændrer en ordre til Afsendt. Dette betyder at de ordrer, der har en anden status ikke vil blive synkroniseret, før de er afsendte. 


Synkroniser fra og med ordre-id

Her kan du vælge hvilke ordrer, der skal synkroniseres. Har du eksempelvis drevet din Webshop i et år inden du får e-conomic integration har du højest sandsynlig allerede bogført de fleste ordrer. Hvis du eksempelvis vælger at synkronisere fra og med ordre-id "100” vil ordre fra 1-99 aldrig blive oprettet i e-conomic.

Det anbefales ikke at ”synkronisere bagud” i tid. Start med at synkronisere fra den dag integrationen er blevet aktiveret på din webshop.


Opdel B2C og B2B

Ved denne indstilling kan du vælge om synkroniseringen skal skelne mellem B2C og B2B ordrer, kunder og produkter. Hvis denne indstilling aktiveres, vil der under debitor-, produkt- og fragt indstillinger være nye opsætnings muligheder. Denne indstilling er kun interessant hvis du både sælger til B2C og B2B kunder.
Læs mere under Opdel B2C og B2B.


Prefiks til ordrenummer

Det er her muligt at indsætte et prefiks til dine ordrenumre i e-conomic. Dette kan for eksempel være nyttigt hvis du har flere virksomheder/webshoppe tilknyttet din e-conomic konto. Et prefiks kan f.eks. være SW


Standard land

Hvis du sælger dine produkter fra andre lande end Danmark, så skal du indstille det her. Dette sikrer dig, at dine ordrer og debitorer får den korrekte momszone. Læs mere:

2.1.1. Opdel B2C og B2B

2.1.2 Overførsel af lagertal og PDF faktura

2.1.3 Sådan opgraderer du korrekt en ordre til igangværende faktura.